پیگیری سفارش

برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید . شما همچنین میتوانید سفارشات خود بعد از ورود به حساب از قسمت سفارشات مشاهده کنید.